PRETOŽE

ŽLTÉ TAXÍKY

SKRÁTKA

„IN“

od 2,50€

V rámci Banskej Bystrice sme pri Vás štandardne do 10 minút.

Zakladáme si na lojalite a na diskrétnosti.

Základné jazdné závisí od miesta začiatku prepravy, ktoré je priradené ku konkrétnej tarifnej zóne a od miesta konca prepravy, ktoré je tiež priradene ku konkrétnej tarifnej zóne. Výpočet jazdného je uskutočnené na základe tabuľky cien medzi jednotlivými tarifnými zónami.

Jedná sa výlučne o priamu jazdu z východiskového miesta do cieľového miesta bez vybočenia z trasy a bez zastávok.

Centrum

Centrum 3,00 €
Sásová, Fončorda, Radvaň 3,50 €
Rooseveltova nem., Belveder 3,50 €
Karlovo, Kostiviarska 3,50 €
Majer, Tlačiarne 3,50 €
Kynceľová, Senica, Priem. park 4,00 €
Jakub, Sásovská dolina 4,00 €
Slnečné stráne, Laskomer 4,00 €
Podlavice, Skubín 4,00 €
Suchý vrch, Stupy 4,00 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 4,00 €

Podlavice, Skubín

Podlavice, Skubín 4,00 €
Rooseveltova nem., Belveder 4,00 €
Radvaň, Suchý vrch, Stupy 4,00 €
Majer, Tlačiarne 4,50 €
Karlovo, Kostiviarska 4,50 €
Slnečné stráne, Laskomer 4,50 €
Sásová 5,00 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 5,00 €
Jakub, Sásovská dolina 5,00 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 5,00 €

Sásová

Sásová 3,00 €
Karlovo, Kostiviarska 3,50 €
Majer, Tlačiarne 4,00 €
Jakub, Sásovská dolina 4,00 €
Rooseveltova nem., Belveder 4,00 €
Fončorda, Radvaň 4,00 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 4,00 €
Podlavice, Skubín 5,00 €
Suchý vrch, Stupy 5,00 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 5,00 €

Rooseveltova nem.

Rooseveltova nem., Belveder 3,00 €
Fončorda 3,00 €
Radvaň, Suchý vrch, Stupy 3,50 €
Majer, Tlačiarne, Sásová 4,00 €
Podlavice, Skubín 4,00 €
Slnečné stráne, Laskomer 4,00 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 4,00 €
Karlovo, Kostiviarska 4,00 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 4,50 €
Jakub, Sásovská dolina 4,50 €

Fončorda

Fončorda, Radvaň 3,00 €
Rooseveltova nem., Belveder 3,00 €
Podlavice, Skubín 3,50 €
Suchý vrch, Stupy 3,50 €
Majer, Tlačiarne, Sásová 4,00 €
Karlovo, Kostiviarska 4,00 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 4,00 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 4,50 €
Jakub, Sásovská dolina 4,50 €
Slnečné stráne, Laskomer 4,50 €

Zvolenská cesta

Zvolenská cesta, Pršianska terasa 4,00 €
Radvaň, Fončorda 4,00 €
Suchý vrch, Stupy 4,00 €
Rooseveltova nem., Belveder 4,00 €
Majer, Tlačiarne 4,50 €
Sásová 5,00 €
Podlavice, Skubín 5,00 €
Slnečné stráne, Laskomer 5,00 €
Jakub, Sásovská dolina 5,00 €
Senica, Kynceľová, Priem. 5,00 €

Radvaň

Radvaň, Fončorda 3,00 €
Rooseveltova nem., Belveder 3,50 €
Suchý vrch, Stupy 3,50 €
Majer, Tlačiarne, Sásová 4,00 €
Podlavice, Skubín, Karlovo 4,00 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 4,00 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 4,50 €
Jakub, Sásovská dolina 4,50 €
Slnečné stráne, Laskomer 4,50 €

Majer

Majer, Tlačiarne 3,50 €
Sásová 4,00 €
Karlovo, Kostiviarska 4,00 €
Rooseveltova nem., Belveder 4,00 €
Radvaň, Fončorda 4,00 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 4,00 €
Slnečné stráne, Laskomer 4,00 €
Podlavice, Skubín 4,50 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 4,50 €

Okolité mestá a obce
Badín 7,90 €
Baláže 10,90 €
Bečov 10,90 €
Brezno 34,90 €
Brusno 14,90 €
Brusno – kúpele 15,90 €
Čačín 10,90 €
Čerín 10,90 €
Dolný Jelenec 14,90 €
Dolná Mičiná 7,90 €
Dolný Harmanec 9,90 €
Donovaly 21,90 €
Donovaly – Nová Hoľa 26,90 €
Dúbravica 14,90 €
Harmanec 7,90 €
Hiadeľ 14,90 €
Horná Mičiná 5,90 €
Horné Pršany 6,90 €
Hrochoť 16,90 €
Hronsek 8,90 €
Iliaš 5,90 €
Jasenie 21,90 €
Králiky 8,90 €
Koliba u Sv. Krištofa 7,90 €
Kordíky 8,90 €
Kováčová 14,90 €
Kremnička 5,90 €
Kremnička – krematórium 6,90 €
Lopej 24,90 €
Lučatín 10,90 €
Lučatín – Grajciar 12,90 €
Lukavica 12,90 €
Ľubietová 15,90 €
Malachov 5,90 €
Malachov zruby 6,90 €
Medzibrod 13,90 €
Moštenica 14,90 €
Motyčky 16,90 €
Môlča 7,90 €
Mýto pod Ďumbierom 34,90 €
Nemce 5,90 €
Nemecká 17,90 €
Poniky 10,90 €
Nemecká – Dubová 18,90 €
Nový Svet 5,90 €
Oravce 12,90 €
Podkonice 10,90 €
Pohronský Bukovec 17,90 €
Polkanová 12,90 €
Ponická Huta 14,90 €
Povrazník 19,90 €
Predajná 19,90 €
Rakytovce 6,90 €
Priechod 7,90 €
Príboj 6,90 €
Ráztoka 17,90 €
Riečka 5,90 €
Riečka – Nevoľné 6,90 €
Sebedín 12,90 €
Selce 5,90 €
Selce – Čachovo 7,90 €
Selce – Fugerov Dvor 8,90 €
Sielnica 12,90 €
Sliač – letisko 10,90 €
Sliač 12,90 €
Sliač – kúpele 13,90 €
Slovenská Ľupča 7,90 €
Staré Hory 12,90 €
Strelníky 17,90 €
Šachtičky 12,90 €
Šalková 5,90 €
Šalková – rybník 6,90 €
Špania Dolina 9,90 €
Tajov 5,90 €
Chata nad Tajovom 10,90 €
Tajov – Lesák 10,90 €
Tále 34,90 €
Turecká 14,90 €
Uľanka 6,90 €
Veľká Lúka 12,90 €
Vlkanová 7,90 €
Zvolen – po ESC 14,90 €
Zvolen – za ESC 16,90 €
Žiar nad Hronom 34,90 €
Vzdialené mestá a obce
Babiná 30,00 €
Banská Štiavnica 35,00 €
Bojnice 58,00 €
Detva 35,00 €
Dolný Kubín 50,00 €
Dudince 56,00 €
Handlová 45,00 €
Heľpa 50,00 €
Hriňová 42,00 €
Kežmarok 91,00 €
Košice 160,00 €
Kremnica 35,00 €
Krupina 37,00 €
Levice 70,00 €
Liptovská Osada 28,00 €
Liptovský Mikuláš 56,00 €
Lučenec 56,00 €
Martin 44,00 €
Nitra 90,00 €
Nová Baňa 49,00 €
Nové Zámky 112,00 €
Očová 25,00 €
Piešťany 140,00 €
Podhájska 85,00 €
Poprad 84,00 €
Považská Bystrica 87,00 €
Prešov 137,00 €
Prievidza 56,00 €
Revúca 65,00 €
Rimavská Sobota 74,00 €
Rožňava 95,00 €
Ružomberok 38,00 €
Senec 133,00 €
Spišská Nová Ves 100,00 €
Šahy 67,00 €
Šurany 92,00 €
Tisovec 53,00 €
Trnava 120,00 €
Turčianske Teplice 30,00 €
Veľký Krtíš 56,00 €
Vígľaš 26,00 €
Zvolenská Slatina 23,00 €
Žarnovica 42,00 €
Žilina 65,00 €
Extra služby

– Letisková preprava
– Odvoz Vášho vozidla
– Drink servis
– Detské taxi
– Časové rezervácie

LETISKOVÁ PREPRAVA
pohodlná preprava z Vášho bydliska až na letisko alebo opačne

Letisko Bratislava 140 €
Letisko Budapešť 155 €
Letisko Schwechat 200 €

ODVOZ VÁŠHO VOZIDLA
odvoz vozidla v rámci mesta jazdné + 10 €
odvoz vozidla mimo mesta 2 x jazdné + 10 €

DRINK SERVIS
zakúpenie požadovaného tovaru vodičom a dovoz na konkrétnu adresu a celková suma obsahuje poplatok za donášku (podľa množstva druhov kupovanej veci), cenu jazdy k miestu doručenia a cenu nákupu
jeden druh kupovanej veci jazdné + 1,00 €
viac druhov kupovanej veci jazdné + 5,00 €

DETSKÉ TAXI bez príplatku
možnosť objednania vozidla s detskou autosedačkou

ČASOVÉ REZERVÁCIE bez príplatku
časová rezervácia vozidla na konkrétny čas

Príplatky

ČAKANIE 12 €/hod
sadzba za čakanie sa účtuje pri čakaní dlhšom ako 5 minút vrátane

SADZBA MIMO REGIÓN 0,70 €/km

DOVOZNÉ 1,00 €
predmety s rozmermi väčšími ako 30 x 50 x 60 cm; detský kočík bez dieťaťa; pes, prípadne iné živé zviera prepravované mimo schránky

VYBOČENIE Z TRASY 0,50 €
platí pri vybočení z trasy do vzdialenosti 1 km, v prípade vyššej vzdialenosti vybočenia sa účtuje cena prvej jazdy plus cena druhej jazdy

7 MIESTNE VOZIDLO 1,5 násobok
pri objednaní 7 miestneho vozidla platí 1,5 násobok cenníkového jazdného

MINIMÁLNY VÝJAZD V MESTE 3,00 €

MINIMÁLNY VÝJAZD V OKOLITEJ OBCI cena obce
spôsob účtovania minimálneho výjazdu je uvedený v tarifných podmienkach

PREJAZD MESTOM 1,00 €
ak preprava do/z okolitej obce začína/končí na vzdialenejšej strane mesta, účtuje sa príplatok za prejazd mestom

ZNEČISTENIE VOZIDLA 100 €