NAJLACNEJŠÍ

ODŤAH

ZO

ZAHRANIČIA

od 0,43€/km

Špecializujeme sa hlavne

na odťah zo zahraničia

, na jeho cenu a rýchlosť.

NAJLACNEJŠÍ ODŤAH

Špecializujeme sa hlavne na odťah zo zahraničia, na jeho cenu a rýchlosť. Cena za daný odťah je priamo závislá od hmostnosti vášho vozidla. Na základe toho, vyberieme odťahový špeciál na to určený, a optimalizujeme cenu vášho odťahu na čo najnižšiu.

Cenník: cena odťahu zo zahraničia začína od 0,43€/km.

Naša spoločnosť sa dlhodobo špecializuje na odťah športových, závodných a luxusných áut. Samozrejme tomu zodpovedá aj naša technika (odťahový špeciál) na to určená, ktorá dosahuje uhol nájazdu 6 stupňov, ktorý vieme ešte aj dodatočne znížiť.

Samozrejmosťou je poistenie prepravovaného vozidla.

ODŤAH Z PODZEMNÝCH GARÁŽI

Naša firma ako jedna z mála, sa zaoberá odťahom áut z podzemných a strešných garáži. Najčastejšie sú to obchodné centrá, kam sa ani samotný odťahový špeciál bežne nedostane. Disponujeme odťahovkou na to určenou, s výškou ložnej plochy len 50cm od zeme.

Každý sťažený odťah je špecifický a samozrejme je pre nás výzvou.