PRETOŽE

ŽLTÉ TAXÍKY

SKRÁTKA

„IN“

od 2,50€

V rámci Banskej Bystrice sme pri Vás štandardne do 10 minút.

Zakladáme si na lojalite a na diskrétnosti.

Centrum

Radvaň po Kúpeľnú 2,70 €
Fončorda pod Kyj. nám 2,70 €
Rooseveltova nem., Belveder 2,70 €
Karlovo, Sásová po múr, ARS 2,70 €
Majer, Tlačiarne, Lion Car 2,70 €
Malachovská cesta 2,70 €
Radvaň za Kúpeľnú, Stupy 3,00 €
Fončorda nad Kyj. nám., Suchý vrch 3,00 €
Kostiviarska, Žubor 3,00 €
Sásová nad múr, SAD 3,00 €
Podlavice 3,00 €
Zvolenská cesta (od NAY) 3,50 €
Skubín, Mlynská, Pršianska terasa 3,50 €
Laskomer, Slnečné stráne, Jakub 3,50 €
Kynceľová, Senica, Priemyselný park 3,50 €

Podlavice

Fončorda pod Kyj. nám. 3,00 €
Rooseveltova nem., Belveder 3,00 €
Fončorda nad Kyj. nám., Suchý vrch 3,00 €
Skubín, Mlynská 3,00 €
Radvaň po Kúpeľnú 3,50 €
Karlovo, Sásová po múr 3,50 €
Majer, Tlačiarne, Lion Car 3,50 €
Stupy, Malachovská cesta 3,50 €
Radvaň za Kúpeľnú 3,50 €
Kostiviarska, Žubor 4,00 €
Sásová nad múr, SAD 4,00 €
Zvolenská cesta (od NAY) 4,00 €
Pršianska terasa 4,00 €
Laskomer, Slnečné stráne, Jakub 4,00 €
Kynceľová, Senica, Priemyselný park 4,50 €

Fončorda – pod Kyj. nám.

Fončorda nad Kyj. nám., Suchý vrch 2,50 €
Fončorda pod Kyj. nám 2,50 €
Radvaň po Kúpeľnú 2,70 €
Rooseveltova nem., Belveder 2,70 €
Malachovská cesta 2,70 €
Karlovo, Sásová po múr, Stupy 3,00 €
Majer, Tlačiarne, Lion Car 3,00 €
Radvaň za Kúpeľnú 3,00 €
Podlavice 3,00 €
Kostiviarska, Žubor 3,50 €
Sásová nad múr, SAD 3,50 €
Zvolenská cesta (od NAY) 3,50 €
Pršianska terasa 3,50 €
Skubín, Mlynská 3,50 €
Laskomer, Slnečné stráne, Jakub 4,00 €
Kynceľová, Senica, Priemyselný park 4,00 €


Fončorda nad Kyj. nám.

Fončorda pod Kyj. nám, Suchý vrch 2,50 €
Rooseveltova nem., Belveder 2,70 €
Radvaň po Kúpeľnú, Podlavice 3,00 €
Radvaň za Kúpeľnú 3,00 €
Stupy, Malachovská cesta 3,00 €
Karlovo, Sásová po múr 3,50 €
Majer, Tlačiarne, Lion Car 3,50 €
Zvolenská cesta (od NAY) 3,50 €
Pršianska terasa 3,50 €
Skubín, Mlynská 3,50 €
Kostiviarska, Žubor, ARS 4,00 €
Sásová nad múr, SAD 4,00 €
Laskomer, Slnečné stráne, Jakub 4,00 €
Kynceľová, Senica, Priemyselný park 4,00 €

Radvaň – po Kúpeľnú

Radvaň za Kúpeľnú 2,50 €
Malachovská cesta 2,50 €
Fončorda pod Kyj. nám 2,70 €
Rooseveltova nem., Belveder, Stupy 3,00 €
Karlovo, Sásová po múr 3,00 €
Majer, Tlačiarne, Lion Car 3,00 €
Fončorda nad Kyj. nám., Suchý vrch 3,00 €
Zvolenská cesta (od NAY) 3,00 €
Pršianska terasa 3,00 €
Kostiviarska, Žubor 3,50 €
Sásová nad múr, SAD 3,50 €
Podlavice 3,50 €
Skubín, Mlynská 4,00 €
Laskomer, Slnečné stráne, Jakub 4,00 €
Kynceľová, Senica, Priemyselný park 4,00 €


Radvaň za Kúpeľnú

Radvaň po Kúpeľnú, - za Kúpeľnú 2,50 €
Malachovská cesta 2,50 €
Fončorda pod Kyj. nám, Stupy 3,00 €
Rooseveltova nem., Belveder 3,00 €
Fončorda nad Kyj. nám., Suchý vrch 3,00 €
Zvolenská cesta (od NAY) 3,00 €
Pršianska terasa 3,00 €
Karlovo, Sásová po múr 3,50 €
Majer, Tlačiarne, Lion Car 3,50 €
Podlavice 3,50 €
Kostiviarska, Žubor 4,00 €
Sásová nad múr, SAD 4,00 €
Laskomer, Slnečné stráne, Jakub 4,00 €
Kynceľová, Senica, Priemyselný park 4,00 €
Skubín, Mlynská 4,50 €

Sásová po múr

Sásová nad múr 2,50 €
Karlovo, Sásová po múr 2,70 €
Fončorda pod Kyj. nám 3,00 €
Rooseveltova nem., Belveder 3,00 €
Majer, Tlačiarne, Lion Car 3,00 €
Kostiviarska, Žubor, SAD 3,00 €
Malachovská cesta 3,00 €
Radvaň za Kúpeľnú 3,50 €
Stupy, Malachovská cesta 3,50 €
Fončorda nad Kyj. nám., Suchý vrch 3,50 €
Podlavice, Stupy, Jakub 3,50 €
Kynceľová, Senica, Priemyselný park 3,50 €
Zvolenská cesta (od NAY) 4,00 €
Laskomer, Slnečné stráne, Jakub 4,00 €
Pršianska terasa 4,00 €
Skubín, Mlynská 4,00 €


Sásová nad múr

Sásová po múr 2,50 €
Karlovo 2,70 €
Kostiviarska, Žubor, ARS, SAD 3,00 €
Radvaň po Kúpeľnú, Belveder 3,50 €
Fončorda pod Kyj. nám. 3,50 €
Rooseveltova nem. 3,50 €
Majer, Tlačiarne, Lion Car 3,50 €
Kynceľová, Senica, Priemyselný park 3,50 €
Malachovská cesta, Jakub 3,50 €
Laskomer, Slnečné stráne 4,00 €
Radvaň za Kúpeľnú, Stupy 4,00 €
Fončorda nad Kyj. nám., Suchý vrch 4,00 €
Podlavice 4,00 €
Zvolenská cesta (od NAY) 4,50 €
Pršianska terasa 4,50 €
Skubín, Mlynská 4,50 €

Zvolenská cesta

Radvaň po Kúpeľnú, - za Kúpeľnú 3,00 €
Pršianska terasa 3,00 €
Malachovská cesta 3,00 €
Zvolenská cesta (od NAY) 3,50 €
Fončorda pod Kyj. nám, Stupy 3,50 €
Rooseveltova nem., Belveder 3,50 €
Fončorda nad Kyj. nám., Suchý vrch 3,50 €
Karlovo, Sásová po múr 4,00 €
Majer, Tlačiarne, Lion Car 4,00 €
Podlavice 4,00 €
Kostiviarska, Žubor 4,00 €
Sásová nad múr, SAD 4,50 €
Skubín, Mlynská 4,50 €
Laskomer, Slnečné stráne, Jakub 4,50 €
Kynceľová, Senica, Priemyselný park 4,50 €


Jakub

Majer, Tlačiarne, Lion Car 4,00 €
Malachovská cesta 4,00 €
Pršianska terasa, Kynceľová, Senica 4,50 €


Pršianska terasa

Malachovská cesta 3,00 €
Majer, SAD 4,00 €
Laskomer, Kynceľová, Senica 4,50 €


Skubín, Mlynská

Majer, Tlačiarne, Lion Car 4,00 €
Stupy, Malachovská cesta 4,00 €
Pršianska terasa 4,50 €


Majer

SAD 3,00 €
Kynceľová, Senica 3,50 €
Laskomer, Jakub 4,00 €

Okolie

Badín 6,90 €
Baláže 9,90 €
Bečov 9,90 €
Brezno 34,90 €
Brusno 12,90 €
Brusno – kúpele 13,90 €
Čačín 9,90 €
Čerín 9,90 €
Dolný Jelenec 12,90 €
Dolná Mičiná 6,90 €
Dolný Harmanec 8,90 €
Donovaly 19,90 €
Donovaly - Nová Hoľa 24,90 €
Dúbravica 12,90 €
Harmanec 6,90 €
Hiadeľ 12,90 €
Horná Mičiná 4,90 €
Horné Pršany 5,90 €
Hrochoť 14,90 €
Hronsek 7,90 €
Iliaš 4,90 €
Jasenie 19,90 €
Králiky 7,90 €
Koliba u Sv. Krištofa 6,90 €
Kordíky 7,90 €
Kováčová 12,90 €
Kremnička 4,90 €
Lopej 21,90 €
Lučatín (Grajciar) 10,90 €
Lukavica 10,90 €
Ľubietová 13,90 €
Malachov 4,90 €
Medzibrod 11,90 €
Moštenica 12,90 €
Motyčky 14,90 €
Môlča 6,90 €
Mýto pod Ďumbierom 34,90 €
Nemce 4,90 €
Nemecká 15,90 €
Nový Svet 4,90 €
Oravce 10,90 €
Podkonice 9,90 €
Pohronský Bukovec 15,90 €
Polkanová 10,90 €
Ponická Huta 12,90 €
Poniky 10,90 €

Okolie

Povrazník 17,90 €
Predajná 17,90 €
Rakytovce 5,90 €
Priechod 6,90 €
Ráztoka 15,90 €
Riečka 4,90 €
Sebedín 10,90 €
Selce 4,90 €
Selce – Čachovo 6,90 €
Selce – Fugerov Dvor 7,90 €
Sielnica 10,90 €
Sliač 10,90 €
Sliač – kúpele 11,90 €
Sliač – letisko 9,90 €
Slovenská Ľupča 6,90 €
Staré Hory 10,90 €
Strelníky 15,90 €
Šachtičky 10,90 €
Šalková 4,90 €
Špania Dolina 8,90 €
Tajov 4,90 €
Chata nad Tajovom 9,90 €
Tajov – Lesák 9,90 €
Tále 34,90 €
Turecká 12,90 €
Uľanka 5,90 €
Veľká Lúka 10,90 €
Vlkanová 6,90 €
Zvolen – AS (za Európu) 14,90 €
Zvolen – ESC 12,90 €
Žiar nad Hronom 34,90 €
Letisko Bratislava 135,00 €
Letisko Budapešť 135,00 €
Letisko Schwechat 185,00 €


EXTRA SLUŽBY

- Letisková preprava
- Odvoz Vášho auta
- Drink servis
- Detské taxi


čakanie 12 €/hod
sadzba za čakanie sa účtuje pri čakaní dlhšom ako 5 minút vrátane
sadzba mimo región 0,65 €/km
dovozné 1,00 €
predmety s rozmermi väčšími ako 30 x 50 x 60 cm; detský kočík bez dieťaťa; pes, prípadne iné živé zviera prepravované mimo schránky
7 miestne vozidlo 1,5 násobok
pri objednaní 7 miestneho vozidla platí 1,5 násobok cenníkového jazdného
ZNEČISTENIE VOZIDLA 100 €