PRETOŽE

ŽLTÉ TAXÍKY

SKRÁTKA

„IN“

od 3,50€

V rámci Banskej Bystrice sme pri Vás štandardne do 10 minút.

Zakladáme si na lojalite a na diskrétnosti.

Základné jazdné závisí od miesta začiatku prepravy, ktoré je priradené ku konkrétnej tarifnej zóne a od miesta konca prepravy, ktoré je tiež priradene ku konkrétnej tarifnej zóne. Výpočet jazdného je uskutočnené na základe tabuľky cien medzi jednotlivými tarifnými zónami.

Jedná sa výlučne o priamu jazdu z východiskového miesta do cieľového miesta bez vybočenia z trasy a bez zastávok.

Centrum

Centrum 3,50 €
Sásová, Fončorda, Radvaň 4,00 €
Rooseveltova nem., Belveder 4,00 €
Karlovo, Kostiviarska 4,00 €
Majer, Tlačiarne 4,00 €
Kynceľová, Senica, Priem. park 4,50 €
Jakub, Sásovská dolina 4,50 €
Slnečné stráne, Laskomer 4,50 €
Podlavice, Skubín 4,50 €
Suchý vrch, Stupy 4,50 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 4,50 €

Podlavice, Skubín

Podlavice, Skubín 4,50 €
Fončorda, Rooseveltova nem. 4,50 €
Radvaň, Suchý vrch, Stupy 5,00 €
Majer, Tlačiarne 5,00 €
Karlovo, Kostiviarska 5,00 €
Slnečné stráne, Laskomer 5,00 €
Sásová 5,50 €
Jakub, Sásovská dolina 5,50 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 6,00 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 6,00 €

Sásová

Sásová 3,50 €
Karlovo, Kostiviarska 4,00 €
Majer, Tlačiarne 4,50 €
Jakub, Sásovská dolina 4,50 €
Rooseveltova nem., Belveder 4,50 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 4,50 €
Fončorda, Radvaň 5,00 €
Podlavice, Skubín 5,50 €
Suchý vrch, Stupy 6,00 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 6,00 €

Rooseveltova nem.

Rooseveltova nem., Belveder 3,50 €
Fončorda 4,00 €
Radvaň, Suchý vrch, Stupy 4,50 €
Majer, Tlačiarne, Sásová 4,50 €
Podlavice, Skubín 4,50 €
Slnečné stráne, Laskomer 4,50 €
Karlovo, Kostiviarska 4,50 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 5,00 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 5,00 €
Jakub, Sásovská dolina 5,00 €

Fončorda

Fončorda 3,50 €
Radvaň, Rooseveltova nem., Belveder 4,00 €
Suchý vrch, Stupy 4,50 €
Podlavice, Skubín 4,50 €
Majer, Tlačiarne 4,50 €
Karlovo, Kostiviarska 4,50 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 4,50 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 5,00 €
Sásová, Jakub, Sásovská dolina 5,00 €
Slnečné stráne, Laskomer 5,00 €

Zvolenská cesta

Zvolenská cesta, Pršianska terasa 4,50 €
Radvaň, Fončorda 4,50 €
Suchý vrch, Stupy 4,50 €
Rooseveltova nem., Belveder 5,00 €
Majer, Tlačiarne 5,00 €
Sásová 6,00 €
Podlavice, Skubín 6,00 €
Slnečné stráne, Laskomer 6,00 €
Jakub, Sásovská dolina 6,00 €
Senica, Kynceľová, Priem. 6,00 €

Radvaň

Radvaň 3,50 €
Fončorda, Suchý vrch, Stupy 4,00 €
Rooseveltova nem., Belveder 4,00 €
Majer, Tlačiarne, Karlovo 4,50 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 4,50 €
Podlavice, Skubín 4,50 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 5,00 €
Sásová, Jakub, Sásovská dolina 5,00 €
Slnečné stráne, Laskomer 5,00 €

Majer

Majer, Tlačiarne 3,50 €
Sásová 4,50 €
Karlovo, Kostiviarska 4,50 €
Rooseveltova nem., Belveder 4,50 €
Radvaň, Fončorda 4,50 €
Senica, Kynceľová, Priem. park 4,50 €
Slnečné stráne, Laskomer 5,00 €
Podlavice, Skubín 5,00 €
Pršianska terasa, Zvolenská cesta 5,00 €

Okolité mestá a obce
Badín 8,90 €
Badín – rybník 9,90 €
Baláže 12,90 €
Bečov 12,90 €
Brusno 17,90 €
Brusno – kúpele 18,90 €
Čačín 12,90 €
Čerín 11,90 €
Dolný Jelenec 16,90 €
Dolná Mičiná 9,90 €
Dolný Harmanec 12,90 €
Donovaly 22,90 €
Donovaly – Nová Hoľa 26,90 €
Dúbravica 14,90 €
Harmanec 9,90 €
Hiadeľ 17,90 €
Horná Mičiná 6,90 €
Horné Pršany 6,90 €
Hrochoť 17,90 €
Hronsek 10,90 €
Iliaš 5,90 €
Jasenie 24,90 €
Králiky 9,90 €
Koliba u Sv. Krištofa 9,90 €
Kordíky 10,90 €
Kováčová 15,90 €
Kremnička 5,90 €
Kremnička – krematórium 6,90 €
Lopej 25,90 €
Lučatín 13,90 €
Lučatín – Grajciar 14,90 €
Lukavica 12,90 €
Ľubietová 17,90 €
Malachov 5,90 €
Malachov – zruby 6,90 €
Medzibrod 15,90 €
Moštenica 15,90 €
Motyčky 18,90 €
Môlča 8,90 €
Nemce 5,90 €
Nemecká 20,90 €
Nemecká – Dubová 21,90 €
Nový Svet 5,90 €
Oravce 14,90 €
Podkonice 12,90 €
Pohronský Bukovec 21,90 €
Polkanová 11,90 €
Ponická Huta 15,90 €
Poniky 12,90 €
Povrazník 24,90 €
Predajná 22,90 €
Rakytovce 7,90 €
Priechod 8,90 €
Príboj 7,90 €
Ráztoka 20,90 €
Riečka 6,90 €
Riečka – Nevoľné 8,90 €
Sebedín 13,90 €
Selce 5,90 €
Selce – Čachovo 8,90 €
Selce – Fugerov Dvor 9,90 €
Sielnica 12,90 €
Sliač – letisko 11,90 €
Sliač 13,90 €
Sliač – kúpele 15,90 €
Slovenská Ľupča 9,90 €
Staré Hory 13,90 €
Strelníky 22,90 €
Šachtičky 12,90 €
Šalková 5,90 €
Šalková – rybník 6,90 €
Špania Dolina 10,90 €
Tajov 6,90 €
Chata nad Tajovom 10,90 €
Tajov – Lesák 10,90 €
Turecká 16,90 €
Uľanka 7,90 €
Veľká Lúka 13,90 €
Vlkanová 8,90 €
Zvolen – po ESC 16,90 €
Zvolen – za ESC 18,90 €
Zvolen – Sekier 22,90 €
Vzdialené mestá a obce
Babiná 35,00 €
Banská Štiavnica 40,00 €
Bojnice 70,00 €
Bratislava – centrum 180,00 €
Bratislava – Lamač 190,00 €
Brezno 40,00 €
Čierny Balog 45,00 €
Detva 40,00 €
Dolný Kubín 65,00 €
Dudince 65,00 €
Handlová 55,00 €
Heľpa 60,00 €
Hriňová 50,00 €
Kežmarok 110,00 €
Košice 195,00 €
Kremnica 45,00 €
Krupina 45,00 €
Levice 85,00 €
Liptovská Osada 35,00 €
Liptovský Mikuláš 70,00 €
Lučenec 65,00 €
Martin 55,00 €
Nitra 105,00 €
Nová Baňa 60,00 €
Nové Zámky 135,00 €
Očová 25,00 €
Pezinok 170,00 €
Piešťany 170,00 €
Podhájska 100,00 €
Poprad 100,00 €
Považská Bystrica 100,00 €
Prešov 165,00 €
Prievidza 70,00 €
Revúca 80,00 €
Rimavská Sobota 90,00 €
Rožňava 115,00 €
Ružomberok 50,00 €
Senec 160,00 €
Spišská Nová Ves 120,00 €
Šahy 80,00 €
Šurany 110,00 €
Tále 40,00 €
Tisovec 65,00 €
Trnava 140,00 €
Turčianske Teplice 35,00 €
Veľký Krtíš 70,00 €
Vígľaš 30,00 €
Vrútky60,00 €
Vyhne 50,00 €
Závadka nad Hronom 55,00 €
Zvolenská Slatina 30,00 €
Žarnovica 50,00 €
Žiar nad Hronom 35,00 €
Žilina 80,00 €

Ak sa Vami požadovaná obec alebo mesto nenachádza v zozname, prosíme, pozrite nižšie zobrazenú podrobnú mapu s cenami vzdialených miest a obcí po celej Slovenskej republike.

Extra služby

– Letisková preprava
– Odvoz Vášho vozidla
– Drink servis
– Detské taxi
– Časové rezervácie


LETISKOVÁ PREPRAVA
pohodlná preprava z Vášho bydliska až na letisko alebo opačne


Letisko Bratislava 170 €
Letisko Budapešť 185 €
Letisko Schwechat 240 €


ODVOZ VÁŠHO VOZIDLA
odvoz vozidla v rámci mesta jazdné + 10 €
odvoz vozidla mimo mesta 2 x jazdné + 10 €


DRINK SERVIS
zakúpenie požadovaného tovaru vodičom a dovoz na konkrétnu adresu a celková suma obsahuje poplatok za donášku (podľa množstva druhov kupovanej veci), cenu jazdy k miestu doručenia a cenu nákupu


jeden druh kupovanej veci jazdné + 1,00 €
viac druhov kupovanej veci jazdné + 5,00 €


PLATBA KARTOU bez príplatku
možnosť platiť platobnou kartou


ČASOVÉ REZERVÁCIE bez príplatku
časová rezervácia vozidla na konkrétny čas


ZNEČISTENIE VOZIDLA 100 €

Príplatky

ČAKANIE 12 €/hod
sadzba za čakanie sa účtuje pri čakaní dlhšom ako 5 minút vrátane

SADZBA MIMO REGIÓN 0,85 €/km

DOVOZNÉ 1,00 €
predmety s rozmermi väčšími ako 30 x 50 x 60 cm; detský kočík bez dieťaťa; pes, prípadne iné živé zviera prepravované mimo schránky

VYBOČENIE Z TRASY 0,50 €/1,00 €*
platí pri vybočení z trasy do vzdialenosti 1 km, v prípade vyššej vzdialenosti vybočenia sa účtuje cena prvej jazdy plus cena druhej jazdy, *zachádzka v obci mimo mesta

MINIMÁLNY VÝJAZD V MESTE 3,50 €

MINIMÁLNY VÝJAZD V OKOLITEJ OBCI cena obce
spôsob účtovania minimálneho výjazdu je uvedený v tarifných podmienkach

KRÁTKY PREJAZD MESTOM 1,00 €
ak preprava do/z okolitej obce začína/končí bezprostredne v priľahlej tarifnej zóne k centru mesta, pri ktorej je potrebný prejazd centrom mesta v smere jazdy, účtuje sa príplatok za krátky prejazd mestom

DLHÝ PREJAZD MESTOM 2,00 €
ak preprava do/z okolitej obce začína/končí vo vzdialenej tarifnej zóne od centra mesta, pri ktorej je potrebný prejazd centrom mesta v smere jazdy, účtuje sa príplatok za dlhý prejazd mestom

NOČNĚ A VÍKENDOVÉ PRÍPLATKY
nočný príplatok od 22:00 do 5:00
jazda v rámci mesta 1,00 €
jazda mimo mesta 2,00 €

víkendový príplatok
jazda v rámci mesta 1,00 €
jazda mimo mesta 2,00 €

V prípade, že máte záujem o cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať mailom na intaxi@intaxi.sk a radi Vám zodpovieme na všetky otázky a pripravíme cenovú ponuku.