PRENÁJOM

REKLAMNÝCH

PLÔCH

Ponúkame na prenájom reklamné plochy na našich taxíkoch. Reklama na autách je najefektívnejší spôsob ako distribuovať informáciu medzi ľudí v našom krásnom meste.


Vaše meno a priezvisko
Názov firmy
Váš telefón
Váš email
IČO
Chcem byť kontaktovaný
emailomtelefonicky